Ana Sayfa  
 
 
Optimization of Pile Groups Under Vertical Loads Using Metaheuristic Algorithms
Mayıs 2018

Düşey yüklü kazık gruplarının optimum tasarımı konusunda hazırlanan çalışma,IGI Global yayınevi tarafından basılan "Handbook of Research on Predictive Modeling and Optimization Methods in Science and Engineering"isimli kitapta, kitap bölümü olarak yayımlandı.

 
Optimum Design of Reinforced Concrete Retaining Walls
Mayıs 2018

Betonarme istinat duvarlarının optimum tasarımı konusunda hazırlanan çalışma,IGI Global yayınevi tarafından basılan "Handbook of Research on Predictive Modeling and Optimization Methods in Science and Engineering"isimli kitapta, kitap bölümü olarak yayımlandı.

 
Kesit Tesiri Diyagramları - Çözümlü Örnekler
Ekim 2017

Mukavemet ve statik dersleri kapsamında işlenen kesit tesiri diyagramları konusuna ait iki adet çözümlü örneğin yer aldığı ders notu.

 
Total Potential Energy Minimization Method in Structural Analysis Considering Material Nonlinearity
Eylül 2017

Doğrusal olmayan malzeme davranışı gözönünde bulundurarak, enerji prensipleriyle kafes sistemlerin analizi hakkındaki makale, "Challenge Journal of Structural Mechanics" dergisinde yayımlandı.

 
Analysis of Cable Structures through Energy Minimization
Haziran 2017

Kablo yapıların enerji prensipleri ve sezgisel algoritmalarla analizi konusundaki makale, "Structural Engineering and Mechanics" dergisinde yayımlandı.

 
Metaheuristic Approaches for Optimum Design of Cantilever Reinforced Concrete Retaining Walls
Mart 2017

Betonarme konsol istinat duvarlarının en düşük maliyetli tasarımı hakkındaki makale, "Challenge Journal of Structural Mechanics" dergisinde yayımlandı.

 
Resource constrained project scheduling by harmony search algorithm
Ocak 2017

Kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemlerinin optimizasyonu hakkındaki makale, "KSCE Journal of Civil Engineering" dergisinde yayımlandı.

 
Statik ve Dinamik Yükler Altındaki İstinat Duvarlarının Optimum Tasarımı
Ocak 2017

Deprem etkileri altındaki betonarme konsol istinat duvarlarının en düşük maliyetli tasarımı hakkındaki makale, "Engineering Sciences" dergisinde yayımlandı.

 
Restricted Optimum Design of Reinforced Concrete Retaining Walls
Aralık 2016

Betonarme konsol istinat duvarlarının kısıtlandırılmış boyutlarla optimum tasarımı hakkındaki makale, "International Journal of Theoretical and Applied Mechanics" dergisinde yayımlandı.

 
Teaching-learning-based optimization for design of cantilever retaining walls
Şubat 2016

Betonarme konsol istinat duvarlarının en düşük maliyetli tasarımı hakkındaki makale, "Structural Engineering and Mechanics" dergisinde yayımlandı.

 
Damages and causes on the structures during the October 23, 2011 Van earthquake in Turkey
Aralık 2015

23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van/Erciş merkezli deprem sonrasında, bölgede yapılan incelemelerin sonuçları, "Case Studies in Construction Materials" isimli dergide açık erişimle yayımlandı.

 
Rijit Döşeme Varsayımının Perde Duvarlarda Oluşan Kesme Kuvvetlerine Etkisi
Haziran 2015

Bina türü yapıların modellenmesinde yaygın olarak kullanılan "düzleminde sonsuz rijit döşeme" varsayımının perde duvarlardaki kesme kuvveti dağılımna etkisinin incelendiği çalışma, "Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi"nde açık erişimle yayımlandı.

 
Computation of Nonunique Solutions for Trusses Undergoing Large Deflections
Haziran 2015

Büyük deplasmanlar yapan kafes sistemlerin, toplam potansiyel enerji en küçüklemesi ile analizini anlatan çalışma,"International Journal of Computational Methods"isimli dergide yayımlandı.

 
Kesit Atalet Momenti - Çözümlü Örnekler
Nisan 2015

Mukavemet ve statik dersleri kapsamında işlenen kesit atalet momenti konusuna ait dört çözümlü örneğin yer aldığı ders notu.

 
Geometrically Nonlinear Analysis Of Trusses Using Particle Swarm Optimization
Ocak 2015

Uzay kafes sistemlerinin, enerji prensipleri ve parçacık sürüsü optimizasyon algoritması kullanarak geometrik bakımdan doğrusal olmayan analizini anlatan çalışma,Springer yayınevi tarafından basılan "Recent Advances in Swarm Intelligence and Evolutionary Computation"isimli kitapta, kitap bölümü olarak yayımlandı.

 
Harzemli : Eğilme
Kasım 2014

Dikdörtgen elemanlardan oluşan ve eğilme etkisine maruz kalan kesitlerin, atalet momenti ve gerilme değerlerini hesaplayan yazılım.
• Dikdörtgen elemanlar kullanılarak serbest kesit çizimi yapılabilir.
• Çizilen kesitin, Iy, Iz ve Iyz atalet momentlerini hesaplar
• Kesitin asal atalet momentlerini ve asal eksenlerini hesaplar.
• Moment değerini kullanarak kesitteki en büyük ve en küçük gerilmeleri hesaplar.
• Tarafsız ekseni hesaplar ve çizer.
• Gerilme dağılımını çizer.

 
Düzlem Gerilme - Çözümlü Örnekler
Mayıs 2014

Mukavemet dersi kapsamında işlenen düzlem gerilme konusuna ait altı çözümlü örneğin yer aldığı ders notu.

 
Harzemli : Mohr
Harzemli : Mohr
Mayıs 2014

İki eksenli gerilme hâli için Mohr dairesi çizim ve eğitim yazılımı olarak geliştirilmiştir.
• Daire üzerindeki beyaz halkalı nokta, imleç ile hareket ettirilebilir.
• SigmaX, SigmaY ve Toxy değerleri girilerek asal gerilme değerleri elde edilebilir.
• "Adım Adım Çiz" düğmesi, Mohr dairesinin çizim aşamalarını açıklar.

 
Durtes
Durtes
Hızlı Durum Tespit Yöntemi'nin (Bkz. www.durtes.net) masaüstü yazılımını geliştirme çalışmasıdır.
Masaüstü yazılımının ilk sürümü 2006 yılında yüksek lisans tez çalışması kapsamında geliştirilmiştir. (Tez çalışmasına Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden erişilebilir: http://tez.yok.gov.tr)
 
 
 
  Anasayfa  •  Özgeçmiş  •  Yayınlar  •  Yazılımlar  •  Dersler  •  Diğer  •  İletişim